Zákaz topení dřevem v krbových kamnech a vložkách. Mnoho Čechů žije ve velkém omylu

Je zákaz topení v krbových kamnech a vložkách jenom hloupým nesmyslem, nebo se brzy stane realitou? Diskuse o různých zákazech a regulacích týkajících se topení dřevem jsou v poslední době stále živější. Lavina více či méně pravdivých zpráv se šíří, ať už ze strany zastánců krbových kamen nebo jejich zarytých odpůrců. Jaký je však skutečný stav plánovaného zákazu?

Zda EU podporuje topení biomasou, je často diskutovanou otázkou. Nicméně není třeba se obávat, neboť Evropská unie dlouhodobě podporuje využívání dřeva jako obnovitelného zdroje energie, jak v domácnostech, tak v průmyslu. V posledních dvaceti letech došlo ve většině členských států EU k nárůstu využití biomasy, včetně dřeva. Diskutované zpřísňování podmínek týkajících se topení dřevem je zaměřeno na bezpečnější provoz a větší ekologičnost, nikoliv na zákaz používání dřeva. Moderní topidla většinou již splňují tyto přísné podmínky.

Německo přebírá iniciativu za bezpečnějším provozem topidel a omezením emisí škodlivých látek do ovzduší. Nová etapa vyhlášky zavádí přísnější limity emisí prachových částic, s cílem ochránit lidské zdraví. Tato opatření však média a část veřejnosti chybně interpretují jako zákaz topení v krbových kamnech a vložkách.

Podmínky ohledně limitů jsou nekompromisní.

Letošní rok tedy představuje poslední možnost pro Němce využívat krbová kamna a vložky, která nebyla modernizována a nesplňují nová stanovená kritéria. Tato pravidla jsou nastavena neúprosně. Domácnostem, které v roce 2025 nebudou tyto normy splňovat, nezbude nic jiného, než buď modernizovat svá stávající topidla, nebo pořídit nová. Pokud budou nadále používat stará zařízení, čeká je vysoká pokuta.

Tato nařízení se vztahují na menší a střední topidla, která byla uvedena do provozu mezi lety 1995 a 2010 a nesplňují nové požadavky. Existují však určité výjimky, na které se tato nařízení nevztahují. Patří sem historická kamna a krby postavené nebo vyrobené před rokem 1950.

Pokud se zajímáte o ceny bezpečných moderních krbových kamen, doporučuji si porovnat aktuální nabídky na specializovaných webových stránkách, jako je například uvedený odkaz. https://krbova-kamna.heureka.cz/f:p:-61600/?o=5

Výměnu starého zařízení lze obejít, avšak s tím může být spojeno riziko

Jak již bylo uvedeno výše, výměna původního zařízení, které nesplňuje požadované limity, není jedinou možností pro Němce. Další variantou je modernizace topidla, což zahrnuje instalaci separátoru prachových částic, který může zachytit část emisí. Tato možnost však přináší poměrně vysoké náklady, přičemž cena separátoru prachových částic je kolem 1 000 eur.

Alternativou jsou pasivní odlučovače částic, které lze pořídit za podstatně nižší cenu, a to kolem 300 eur. Je však důležité si uvědomit, že tyto odlučovače vyžadují pravidelnou údržbu a čištění. Kazetu s filtrem je třeba vyměňovat každý rok až dva, což přináší další náklady.

Před investicí do vylepšení starých topidel, která nesplňují požadované limity, se tak majiteli často vyplatí rovnou pořídit nové topné zařízení. Nové zařízení nejenže splní požadované normy, ale navíc bude mít vyšší účinnost.

Často se stává, že lidé zaměňují své pojmy s dojmy

Různé dezinterpretace a spekulace vytržené z kontextu vyvolaly chaos a zbytečné obavy mezi lidmi, kteří začali panikařit kvůli možnému zákazu topení v krbových kamnech nebo vložkách. V České republice k tomuto zmatku přispěl i plánovaný zákaz neekologických kotlů první a druhé emisní třídy, který má vstoupit v platnost 1. září letošního roku. Je však důležité si uvědomit, že tyto kotle jsou úplně odlišným typem zařízení než krbová kamna či vložky. Navíc se v kotlích první a druhé emisní třídy obvykle topí spíše uhlím nebo koksem než dřevem. Je tedy zřejmé, že tato opatření se netýkají krbových kamnů a vložek, a není třeba se kvůli nim obávat zákazu jejich používání.

Zákaz pro neekologické kotle první a druhé emisní třídy v České republice měl původně vstoupit v platnost již v roce 2022. Nicméně kvůli politické a energetické situaci se vláda rozhodla odložit tuto opatření na září letošního roku. I přes toto odložení zákazu zůstává v domácnostech stále desítky tisíc zařízení, které budou od září zakázány. Je tedy reálné, že ne všichni majitelé těchto kotlů stihnou včas provést výměnu za novější a ekologičtější varianty.

Pokuta ve výši 50 000 korun může být udělena opakovaně

Staré kotle v České republice mají být vyměněny za novější a ekologičtější varianty. Pokud domácnost i po termínu 1. září 2024 nadále využívá kotel 1. nebo 2. emisní třídy, hrozí jí pokuta až 50 000 korun. Je důležité si uvědomit, že pokuta může být udělena opakovaně, pokud majitelé starých zařízení doufají, že se vyhnou nákladům na nový kotel tím, že raději zaplatí pokutu.


Zákaz topení v krbových kamnech a vložkách nebude realizován

Celá problematika zákazu topení dřevem je v mediálním prostoru špatně interpretována, což vede k vzniku mylných představ a paniky ve společnosti. Skutečnost je však taková, že topení v krbových kamnech ani vložkách nebude zakazováno či omezeno. Případné regulace se budou týkat spíše zpřísnění emisních limitů topných zařízení, nikoliv samotného topení dřevem.

V roce 2022 došlo k aktualizaci směrnice Ekodesign Evropské unie, která stanovuje minimální ekologické požadavky pro různé produkty, včetně topných zařízení. Cílem této aktualizace je zvýšit energetickou účinnost a snížit negativní dopady na životní prostředí. Tato směrnice, známá jako Ekodesign 2022, vyžaduje, aby všechna nová topná zařízení splňovala přísné parametry týkající se emisí škodlivých látek a účinnosti. To nutí výrobce k přihlížení k ekologickým a bezpečnostním standardům při návrhu jejich produktů, což vede k výrobě bezpečnějších a ekologičtějších topných zařízení pro evropský trh.