Význam certifikace dřevěných pelet

S narůstajícími požadavky na ekologická a udržitelná řešení vytápění se dřevěné pelety staly klíčovým hráčem na trhu tuhých paliv. Nejenže představují obnovitelný zdroj energie, ale také jsou spojeny s nižším uvolňováním emisí CO2 ve srovnání s fosilními palivy. Rozpoznat kvalitní dřevěné pelety mezi širokou nabídkou na trhu je však klíčem k úspěchu, a tímto klíčem je certifikace.

K ČEMU JE DOBRÁ CERTIFIKACE?

Certifikace dřevěných pelet není pouze známkou kvality, ale zároveň slouží jako záruka dodržování přísných mezinárodních norem pro výrobu, udržitelnost a emise. Mezi nejuznávanější certifikace v oblasti dřevěných pelet patří ENplus, která se v České republice uděluje od roku 2013. Tato certifikace zahrnuje kontrolu celého procesu od suroviny až po přepravu finálního produktu. Díky certifikaci je zajištěno, že dřevěné pelety mají konzistentní velikost, tvar, vlhkost a energetickou hodnotu, což přímo ovlivňuje jejich výhřevnost a efektivitu spalování.

Certifikované dřevěné pelety pomáhají nejen zákazníkům

Certifikace není prospěšná pouze pro zákazníky, kteří díky ní mají jistotu výběru vhodného a kvalitního paliva. Mezinárodně uznávaný certifikát také otevírá výrobcům a distributorům dveře na nové trhy a podporuje jejich konkurenceschopnost. Držitelé certifikace jsou rozptýleni po více než 40 zemích po celém světě a jejich počet již přesahuje tisícovku. V této konkurenci si české pelety udržují vynikající postavení a jsou velmi žádané. Zhruba dvě třetiny vyrobených peletek u nás se vyváží do zahraničí.

Dělení podle certifikace ENplus

Dřevěné pelety mají podobu granulí z dřevní hmoty, obvykle s průměrem kolem 6 mm a délkou maximálně 4 cm. Tyto pelety jsou rozděleny do kategorií A1, A2 a B, přičemž každá kategorie má své specifické vlastnosti a určení. Certifikované pelety lze snadno identifikovat podle kulatého loga na obalech výrobků, kde je uvedena příslušná kategorie a identifikační číslo.

Pelety ENplus A1

Nejvyšší kategorie A1 představuje vrcholnou kvalitu dřevěných pelet. Tyto pelety jsou určeny pro vytápění domácností v automatických kotlích. Vyznačují se minimálním obsahem popela, který nepřesahuje 0,7 %. Poskytují vysokou účinnost vytápění a čisté spalování díky použití pouze chemicky neošetřených dřevních zbytků z dřevozpracujícího průmyslu. Neobsahují žádné příměsi kůry, což přispívá k optimální kvalitě hoření.

Pelety ENplus A2

Jsou to stále velmi kvalitní dřevěné peletky, avšak s mírně vyšším obsahem popela. Jsou ideální pro méně náročné vytápěcí systémy. Ve svém složení mohou obsahovat stopy kůry a různé těžební zbytky, což vysvětluje vyšší obsah popela, který se pohybuje do 1,5 %.

Kategorie EN B

Dřevěné pelety z kategorie EN B se vyznačují výrazně vyšším obsahem popela ve srovnání s kategoriemi A1 a A2. Při výrobě těchto pelet se využívá i recyklované dřevo a kůra, což přispívá k efektivnějšímu využití dřevní biomasy. Tyto pelety jsou především určeny pro větší topné systémy a elektrárny, tedy pro průmyslové využití, avšak stále musí splňovat přísné normy certifikace.

Proč zvolit certifikované dřevěné pelety?

Certifikované pelety zajistí, že dřevo v nich použité je pochází z lesů, které jsou udržitelně spravovány. Díky pevným kvalitativním standardům získáváte produkt, který má optimální výhřevnost a účinnost. Čistší spalování znamená nižší emise a menší zatížení pro vaše topné zařízení i pro životní prostředí kolem. Kromě toho, lepší spalování přináší úspory v palivové spotřebě a prodlužuje životnost topného systému.

Kvalitu nelze podceňovat

Řada výrobců nyní výslovně doporučuje pro své kotle používat výhradně certifikované dřevěné pelety. Pokud tuto doporučení ignorujete, riskujete problémy a případné reklamace topného zařízení. Díky identifikačním číslům je možné dohledat původ každé dřevěné pelety, což zaručuje zákazníkům jistotu a bezpečnost bez obav z vyšších nákladů. Rozhodnutí pro certifikované palivo je tudíž správným krokem vpřed.